Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate se angajează să vă protejeze confidențialitatea. Contactați-ne dacă aveți întrebări sau probleme cu privire la utilizarea datelor dvs. personale și vă vom ajuta cu plăcere.

Prin utilizarea acestui site sau a serviciilor noastre, sunteți de acord cu procesarea datelor dvs. personale așa cum este descris în această politică de confidențialitate.

Prezenta Politica de Confidenţialitate face parte integrantă din contractul pe care îl încheiaţi cu Yes Training SRL. Oferta dvs. de contractare declarată prin acceptarea termenilor şi condiţiilor de contractare înseamnă inclusiv faptul că aţi luat la cunoştinţă de conţinutul Politicii de Confidenţialitate, consimţind în acelaşi timp, asupra prelucrării datelor cu caracter personal cu specificaţiile precizate mai jos.

Vă mulțumim pentru interesul acordat serviciilor și produselor Yes Training SRL. Pentru noi, având în vedere relația specială cu Dvs., este deosebit de important să asigurăm protecția datelor cu caracter personal pe care ni le furnizați. În aceiași măsură Confidențialitatea datelor Dvs. cu caracter personal este extrem de importantă pentru noi.

CINE SUNTEM?

Yes Training SRL (Yes Academy) este o societate organizată și care funcționează în conformitate cu legile din România, cu sediul în București, str. Camil Ressu, nr. 4, Sector 3, înregistrată la ORC sub nr. J40/9278/2015, având CUI 34825525.

CE DATE PRELUCRĂM?

Oferirii de răspunsuri la reclamațiile plasate, evaluării serviciilor oferite, de promovare a serviciilor, de marketing, publicitate, de dezvoltare, de cercetare de piață, statistică, monitorizare a vânzărilor și comportamentului de cumpărare a Clienților, activități administrative și de media, sunteți de acord să ne încredințați următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, adresa de e-mail, adresa de ip, număr de telefon. Vă rugăm să nu ne furnizați alte date cu caracter personal decât cele strict necesare scopului precizat în această politică.

CARE ESTE SCOPUL ȘI TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRĂRII?

Datele cu caracter personal furnizate cu consimțământul Dvs. sunt și vor fi colectate și prelucrate de noi exclusiv în scopurile pe care le vom prezenta în cele ce urmează.

Menționăm faptul că prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în temeiul consimțământului Dvs. în acest sens (art. 6 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul General privind Protecția Datelor, numit în cele ce urmează Regulament/ul.

Situațiile în care Yes Training SRL va colecta și prelucra datele Dvs. cu caracter personal și scopurile în vederea cărora aceste date vor fi prelucrate, sunt următoarele:

 1. Colectare date pentru analiză client

Colectarea datelor cu caracter personal în acest caz are scopul principal de a acorda posibilitatea clientului ce se face exact cu datele lui.

De asemenea, în timpul utilizării platformei www.yesacademy.ro, sunt colectate de către societatea noastră date referitoare la istoricul de căutărilor Dvs., respectiv: articole citite, produse audio-video vizualizate, cărți online etc.

Totodată, cu ajutorul unor coduri de tracking instalate pe platforma noastră de la Google, sunt colectate date precum adresa de ip, durata de utilizare a paginii, paginile vizitate.

Toate aceste informații colectate au ca scop exclusiv, să optimizăm și îmbunătățim funcționarea platformei noastre, astfel încât să vă oferim o experiență cât mai plăcută cu ocazia utilizării acesteia.

 2. Înscriere la evenimente (gratuite sau contra-cost)

Scopul prelucrării datelor Dvs. cu caracter personal în cazul înscrierii la evenimentele organizate de Yes Training SRL (Yes Academy) constă în transmiterea biletului de acces la eveniment, permiterea accesului la eveniment, pe baza datelor înregistrate (nume, prenume, număr de telefon, adresă de email), comunicarea de informații legate de eveniment, informarea cu privire la evenimente asemănătoare cu cel la care v-ați înscris, organizate pe viitor și facturare, în cazul evenimentelor contra-cost;

Pentru factură colectăm următoarele date:

 • Persoană fizică: Nume, Prenume, Adresă de domiciliu
 • Persoană juridică: Nume Firmă, CUI, Adresă de domiciliu, Cod IBAN, Banca, Reprezentant Legal

3. Abonare la Newsletter

Scopul de prelucrare datelor cu caracter personal în acest caz este acela de a vă informa despre produsele noastre și evenimentele organizate de noi și de marketing direct și publicitate;

Abonarea la newsletter colectează următoarele date: nume, companie, telefon, email.

CINE ARE ACCES LA DATELE DVS.?

Vă aducem la cunoștință că, pentru funcționarea eficientă a platformei, utilizăm diferite servicii de la furnizori externi sau interni (”persoane împuternicite de operator”), cărora le putem transmite o parte din datele cu caracter personal colectate de la Dvs., cu mențiunea expresă că vom apela doar la persoane împuternicite care oferă garanţii suficiente pentru punerea în aplicare a unor măsuri tehnice şi organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea să respecte cerinţele prevăzute în Regulament şi să asigure protecţia drepturilor Dvs. Categoriile de servicii pentru care colaborăm cu furnizorii mai sus menționați și datele cu caracter personal transferate acestora sunt următoarele:

 1. Servicii MailChimp (comunicare email) – nume, adresa de e-mail;
 2. Servicii newsletter - adresa de e-mail, nume, prenume, număr de telefon;
 3. Servicii de facturare - nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă;
 4. Servicii juridice – nume, prenume, adresă;
 5. Servicii de trimite SMS - numărul de telefon;
 6. Servicii de procesare plăți online - nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă;
 7. Servicii de comentarii - nume, prenume, e-mail;
 8. Servicii de contabilitate – nume, prenume, adresă;

CÂT TIMP SUNT STOCATE DATELE DVS.?

Datele cu caracter personal furnizate de Dvs. vor fi prelucrate pe perioada derulării relațiilor contractuale cu Dvs., precum și ulterior, pentru o durată de 5 ani, care nu poate fi mai scurtă decât termenul general de prescripție.

Dacă dumneavoastră doriți să ștergem toate datele, ele vor fi distruse în cel mai scurt timp.

Cum asigurăm securitatea datelor

Facem tot posibilul pentru a păstra datele dvs. personale în siguranță. Utilizăm protocoale sigure pentru comunicare și transfer de date (cum ar fi HTTPS). Folosim anonimizarea și pseudonimizarea acolo unde este potrivit. Monitorizăm sistemele noastre pentru posibile vulnerabilități și atacuri.

Chiar dacă încercăm tot ce putem, nu putem garanta securitatea informațiilor. Cu toate acestea, promitem să notificăm autoritățile competente privind încălcările datelor. De asemenea, vă vom anunța dacă există o amenințare la adresa drepturilor sau intereselor dvs. Vom face tot ce putem în mod rezonabil pentru a preveni încălcarea securității și pentru a asista autoritățile în cazul în care vor apărea încălcări.

Dacă aveți un cont la noi, rețineți că trebuie să păstrați secrete numele dvs. de utilizator și parola.

CARE SUNT DREPTURILE DVS.?

În calitate de persoană vizată, aveți următoarele drepturi:

- dreptul de acces la date – aveți dreptul de a obține din partea Yes Training SRL (Yes Academy) o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc, precum și acces la datele respective; totodată, puteți obține o copie a datelor cu caracter personal furnizate societății noastre și care fac obiectul prelucrării;

- dreptul la rectificare – aveți dreptul de a obține rectificarea de către Yes Training SRL (Yes Academy) a datelor cu caracter personal inexacte, precum și dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete; Yes Training SRL (Yes Academy) va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;

- dreptul la ștergerea datelor – aveți dreptul de a obține din partea Yes Training SRL (Yes Academy) ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, iar Yes Training SRL (Yes Academy)  are obligația de a șterge datele respective, atunci când: (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (ii) vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; (iii) vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; (iv) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (v) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale ce revine Yes Training SRL (Yes Academy) în temeiul dreptului Uniunii sau al legislației române; Yes Training SRL (Yes Academy)  va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice ștergere a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru; 

- dreptul la restricționarea prelucrării – aveți dreptul de a obține din partea Yes Training SRL (Yes Academy) restricționarea prelucrării în cazul în care vă aflați într-unul din următoarele cazuri: (i) contestați exactitatea datelor, pentru perioada care îi permite Yes Training SRL (Yes Academy)  să verifice exactitatea datelor; (ii) prelucrarea este ilegală, iar Dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; (iii) Yes Training SRL (Yes Academy) nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar Dvs. le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau (iv) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale Yes Training SRL (Yes Academy)  prevalează asupra drepturilor Dvs.; Yes Training SRL (Yes Academy)  va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice restricționare a prelucrării, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;   

- dreptul la portabilitatea datelor – aveți dreptul de a primi datele Dvs. cu caracter personal, astfel cum acestea au fost furnizate către Yes Training SRL (Yes Academy), într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator, în anumite condiții; în exercitarea acestui drept, aveți dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la Yes Training SRL (Yes Academy)  la alt operator atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;

- dreptul la opoziție – aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, în orice moment, prelucrării datelor Dvs. cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții; 

- dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;

- dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

- dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de Yes Training SRL (Yes Academy) pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Cookie-uri și alte tehnologii pe care le folosim

Utilizăm cookie-uri și / sau tehnologii similare pentru a analiza comportamentul clienților, pentru a administra site-ul, a urmări mișcările utilizatorilor și pentru a colecta informații despre utilizatori. Acest lucru se face pentru a vă personaliza și îmbunătăți experiența cu noi.

Un cookie este un fișier text mic stocat pe computer. Cookie-urile stochează informațiile care sunt utilizate pentru a ajuta site-urile să funcționeze. Numai noi putem accesa cookie-urile create de site-ul nostru. Puteți controla modulele cookie la nivel de browser. Alegerea dezactivării cookie-urilor poate împiedica utilizarea anumitor funcții.

Utilizăm cookie-urile în următoarele scopuri:

 • Cookie-uri necesare – aceste module cookie sunt necesare pentru a putea utiliza câteva funcții importante pe site-ul nostru, cum ar fi conectarea. Aceste cookie-uri nu colectează informații personale.
 • Cookie-uri pentru funcționalități – aceste cookie-uri oferă funcționalitate care face ca utilizarea serviciului nostru să fie mai convenabilă și face posibilă oferirea de funcții mai personalizate. De exemplu, acestea ar putea să-și amintească numele și e-mailurile în formularele de comentarii, astfel încât să nu trebuiască să reintroduceți această informație data viitoare când comentați. Aceste cookie-uri se salvează doar dacă acceptați salvarea lor prin bifarea casetei aferente din cadrul paginilor relevante de pe site.
 • Cookie-urile pentru statistici (de exemplu, Google Analytics) – aceste cookie-uri sunt folosite pentru a urmări utilizarea și performanța site-ului și a serviciilor noastre. Am configurat acest serviciu să nu colecteze informații personale.

Puteți elimina modulele cookie stocate în computer prin setările browserului. Alternativ, puteți controla anumite cookie-uri terță parte utilizând o platformă de îmbunătățire a confidențialității, cum ar fi optout.aboutads.info sau youronlinechoices.com. Pentru mai multe informații despre cookie-uri, vizitați allaboutcookies.org.

Utilizăm Google Analytics pentru a măsura traficul pe site-ul nostru. Google are propria politică de confidențialitate pe care o puteți revizui aici. Dacă doriți să renunțați la urmărirea de către Google Analytics, vizitați pagina Google Analytics. Vă reamintim că informațiile colectate de Google Analytics sunt configurate să fie anonimizate. Nu facem profiluri demografice sau de remarketing.

CUM AVEȚI ACCES LA DATELE DVS.?

Pentru orice întrebări sau cereri referitoare la datele cu caracter personal pe care ni le-ați transmis, inclusiv în vederea exercitării drepturilor pe care le aveți, astfel cum sunt acestea menționate în cadrul secțiunii anterioare, ne puteți contacta la adresa: București, str. Camil Ressu, nr. 4, Sector 3.

 Yes Training SRL (Yes Academy)  vă va furniza informațiile solicitate în format electronic (pe adresa de email) atunci când este posibil, cu excepția cazului în care solicitați un alt format.

 Informațiile furnizate, precum și orice comunicare și măsuri luate în exercitarea de către Dvs. a drepturilor de mai sus sunt oferite de Yes Training SRL (Yes Academy) gratuit. Cu toate acestea, în cazul în care cererile formulate de Dvs. sunt nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, Yes

Training SRL (Yes Academy)  poate:  

(i) fie să perceapă o taxă, ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate;

(ii) fie să refuze să dea curs cererii.

Precizăm faptul că prin acceptarea acestui acord, datele Dvs. personale vor fi prelucrate de Yes Training SRL (Yes Academy), conform prezentei Politici de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal.

Autoritatea de supraveghere

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

www.dataprotection.ro

Modificări la această politică de confidențialitate

Ne rezervăm dreptul de a modifica această politică de confidențialitate. Ultima modificare a fost făcută pe 25 martie 2019.

Vă mulțumim!